PACHETUL DE SERVICII CONTRACTAT CU CASA JUDEŢEANĂ A ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE
BISTRITA-NASĂUD


  - Servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afecţiuni acute
  - Servicii medicale spitaliceşti in regim de spitalizare zi a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat medical
  - Servicii medicale spitaliceşti in regim de spitalizare zi a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat chirurgical
  - Servicii medicale spitalicesc in regim de spitalizare de zi a căror plată se face pe bază de tarif pe serviciu
  - Servicii medicale în asistenţă de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice
  - Servicii medicale în asistenţă medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică si balneologie
  - Servicii medicale efectuate în cabinetul de planificare familială
  - Servicii medicale paraclinice efectuate în spital în regim ambulator

SERVICII MEDICALE OFERITE DE SPITALUL ORĂŞENESC BECLEANA. Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în specialităţile:


  - Pediatrie
  - Medicina internă
  - B.F.T.
  - Chirurgie generală
  - ATI
  - Obstetrică-ginecologie
  - Neonatologie
  - Psihiatrie-cronici lunga durata
  - Psihiatrie-acutiB. Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi în specialităţile:


  - C.P.U.
  - Pediatrie
  - Medicina interna
  - Chirurgie generala
  - Obstetrică-ginecologieC. Servicii medicale acordate în ambulatoriu pentru specialităţile clinice:


  - Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
  - Pediatrie
  - B.F.T.
  - Planificare familiala
  - Medicină internă
  - Gastroenterologie
  - Chirurgie generală
  - Obstetrica-ginecologie
  - Oftalmologie
  - ORL
  - Dermato-venerologie
  - Psihiatrie


 

D. Servicii medicale acordate în ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice:


  - Radiologie și Explorări funcționale
  - Analize de Laborator